Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

Tříleté období realizace projektu bylo ukončeno dne 28. 2. 2014.


Poděkování patří všem pracovníkům projektu a také všem účastníkům vzdělávacích programů. Děkujeme za důvěru, zájem a vnímavost.Od září 2014 do února 2019 začne Střední zdravotnická škola Kroměříž nabízet všech 7 akreditovaných vzdělávacích programů za úplatu, která pokryje náklady na vzdělávání, nebude realizován zisk.Orientační kalkulace cen jednotlivých vzdělávacích kurzů:


"Manažer odborné výuky na SZŠ" 3x3 dny za cenu 9.000 Kč (65 hodin prezenčního vzdělávání, 15 hodin distančního vzdělávání).

Ostatní odborné vzdělávací programy vždy 3 dny za 1.800 Kč (22 hodin prezenčního vzdělávání, 10 hodin distančního vzdělávání).

Minimální počet účastníků daného vzdělávacího programu je 15, maximální počet 20. Předběžné přihlášky můžete zasílat již nyní PhDr. Hanákové na: zastupce2@szskm.cz


Obsah vzdělávacích programů je dostupný zde


Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.