Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

O PROJEKTU

Dne 1.3.2011 začala Střední zdravotnická škola Kroměříž realizovat projekt "Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách", který si klade za cíl zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách.

Školou bude vytvořeno a současně odpilotováno 7 nových vzdělávacích programů, díky kterým bude během tří let vzděláno minimálně 140 pedagogů z 5 krajů ČR - Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského a Kraje Vysočina.


Název projektu

Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0020

Termín realizace: 1.3.2011 - 28.2.2014

Cíl projektu

Zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách. Zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání povede ke zvýšení odborných kompetencí učitelů, a to jak vedoucích učitelů odborného vyučování (vedoucí učitelky praktického vyučování, vedoucí předmětových komisí), tak řadových učitelů odborných předmětů.

Cílová skupina

Učitelé odborných předmětů středních zdravotnických škol z krajů Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina.

Přínos pro cílovou skupinu

Zvýšení odborných kompetencí a odborný růst.

Klíčové aktivity a harmonogram projektu

Klíčová aktivita 01 (březen - červen 2011)

Metodická podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků při přípravě nových vzdělávacích obsahů
Aktivita zabezpečuje metodickou podporu tvůrcům nových vzdělávacích obsahů a postupů. Jejím cílem je proškolit zpracovatele vzdělávacích obsahů v přípravě vzd. programů k akreditaci MŠMT a připravit lektory na výuku v distanční formě vzdělávání dospělých. Tato aktivita je určena jen pro učitele SZŠ Kroměříž.


Klíčová aktivita 02 (květen - prosinec 2011)

Příprava manažerského vzdělávacího programu pro vedoucí odborných týmů na středních zdravotnických školách a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání vedoucích učitelů odborného vyučování k vedení učitelů odborných předmětů k profesnímu růstu.


Klíčová aktivita 03 (listopad 2011 - duben 2012)

Příprava vzdělávacího programu „Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti "PÉČE O STARÉ a CHRONICKY NEMOCNÉ“ a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů odborných předmětů SZŠ.


Klíčová aktivita 04 (březen 2012 - srpen 2012)

Příprava vzdělávacího programu „Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti "PÉČE O NEMOCNÉ S UROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM“ a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů odborných předmětů SZŠ.


Klíčová aktivita 05 (červenec 2012 - prosinec 2012)

Příprava vzdělávacího programu „Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti "PÉČE O NEMOCNÉ S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM“ a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů odborných předmětů SZŠ.


Klíčová aktivita 06 (listopad 2012 - duben 2013)

Příprava vzdělávacího programu „Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti "PÉČE O NEMOCNÉ S ORTOPEDICKÝM ONEMOCNĚNÍM“ a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů odborných předmětů SZŠ.


Klíčová aktivita 07 (březen 2013 - srpen 2013)

Příprava vzdělávacího programu „Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti "PÉČE O NEMOCNÉ S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM“ a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů odborných předmětů SZŠ.


Klíčová aktivita 08 (srpen 2013 - únor 2014)

Příprava vzdělávacího programu „Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti "PÉČE O NEMOCNÉ S OTORINOLARYNGOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM“ a jeho pilotní ověření

Aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů odborných předmětů SZŠ.Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.