Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozvoj profesních kompetencí učitelů odborných předmětů na středních zdravotnických školách v oblasti PÉČE O NEMOCNÉ S UROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM


Cíl vzdělávacího programu

Zvýšit znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů v oblasti výuky ošetřovatelské péče o nemocné s urologickým onemocněním.

Cílová skupina

Učitelé odborných předmětů na středních zdravotnických školách z krajů: Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Vysočina.

Termín realizace kurzu

18.6. - 20.6. 2012, tři dny. Výuka, stravování a ubytování bude účastníkům školení hrazeno z projektu.

Forma vzdělávacího programu

Kombinovaná (kombinace prezenční a distanční formy studia).

Hodinová dotace

32 hodin, z toho: prezenční forma: 22 hodin, distanční forma: 10 hodin.

Vzdělávací plán

PREZENČNÍ VÝUKA
číslo
modulu
název modulu hodinová
dotace
1. MEDICÍNSKÝ MODUL
 • anatomie a fyziologie močové soustavy
 • etiologie, patologická anatomie a symptomatologie vybraných chorobných stavů
 • moderní trendy v diagnostice, terapii a prevenci onemocnění ledvin a močových cest
7 hodin
2. OŠETŘOVATELSKÝ MODUL
 • specifika ošetřování klientů s onemocněním ledvin a močových cest (zásady péče o dialýzovaného klienta, ošetřování urostomie)
 • moderní péče o inkontinentní nemocné
 • exkurze na odborné pracoviště urologického oddělení
8 hodin
3. PEDAGOGICKÝ MODUL
 • nové metody a multimediální vzdělávací technologie ve výuce ošetřovatelské péče o nemocné s onemocněním ledvin a močových cest (kazuistiky, simulátory katetrizace močového měchýře, interaktivní tabule, pracovní listy, elektronické nástroje pro hodnocení výsledků vzdělávání - didaktické testy aj.)
 • metodika posilování svalů pánevního dna
 • nácvik pedagogických dovedností - videotrénink interakcí
7 hodin
DISTANČNÍ VÝUKA
Přístup do intranetu projektu na základě přiděleného hesla i po ukončení prezenční výuky. Možnosti využití:
 1. samostudium studijních textů
 2. individuální konzultace s lektory
 3. využití didaktických postupů a metod pro hodnocení výsledků vzdělávání zpracovaných pro výuku předmětného tématu
 4. studijní opory (informační zdroje, slovník, obrazový materiál)
10 hodin

ČASOVÝ ROZVRH PREZENČNÍ VÝUKY:

 • 1. den: 7 hodin, 9.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 2. den: 8 hodin, 8.00 - 17.00 s přestávkou na oběd
 • 3. den: 7 hodin, 8.00 - 16.00 s přestávkou na oběd

Přesné sladění časového plánu bude odesláno přihlášeným před uskutečněním kurzu.

Jméno odborného garanta

PhDr. Ludmila Hanáková, vedoucí učitelka odborného vyučování SZŠ Kroměříž

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Počet účastníků

20 osob

Metodické postupy výuky

V prezenční formě výuky budou uplatněny následující metody: přednášky s prezentací, diskuse, konzultace, výcviky a instruktáže, videotrénink, exkurze na odborné pracoviště. V distanční formě studia se uplatní elektronická komunikace prostřednictvím intranetu projektu, a to především samostudium studijních textů, individuální konzultace s lektory a využívání elektronických nástrojů pro sebehodnocení. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci budou sestavovat portfolio profesního rozvoje.

Pro přihlášení "klikněte" na text PŘIHLÁŠKA, po otevření okna otevřte v programu Microsoft Word, vyplňte a pošlete e-mailem na adresu porizkova.h@szskm.cz

Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.