Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

A) Manažerský vzdělávací program

Je určen vedoucím učitelům odborného vyučování (vedoucí učitelky praktického vyučování a vedoucí předmětových komisí).

B) Odborné vzdělávací programy

Jsou určeny pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách. Bude realizováno šest samostatných vzdělávacích programů:

C) Metodická podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků při přípravě nových vzdělávacích obsahů

Je určena pro učitele odborných předmětů SZŠ Kroměříž. Uskuteční se v průběhu měsíců březen - červen 2011, její součástí jsou dva metodické semináře:

1. Příprava vzdělávacích programů DVPP k akreditaci MŠMT, který se koná 6.6.2011 odpoledne v projektové učebně školy.
2. Aktivizační výukové metody v distančním vzdělávání dospělých. Seminář má dvě na sebe navazující části a bude probíhat ve středy 8.6.2011 a 15.6.2011 v projektové učebně školy.


Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.